Aktualności

LIST DO KAPŁANÓW na Wielki Czwartek

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-ResizedImage277180-RMAW1.jpg

LIST DO KAPŁANÓW na Wielki Czwartek

11/03/2016
MISJONARZE MIŁOSIERDZIA
List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2016 r.

 Drodzy Bracia Kapłani!

 Jak co roku w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma świętego ponawiamy nasze kapłańskie przyrzeczenia. Wyrażamy w nich naszą gotowość wiernego trwania przy Chrystusie, Najwyższym Kapłanie oraz pragnienie gorliwej i wiernej służby w Jego Kościele. Czynimy to z drżeniem serca, świadomi, że jesteśmy bardzo kruchym narzędziem w rękach miłosiernego Boga.  Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który przeżywamy z woli papieża Franciszka, skłania do refleksji o powołaniu kapłańskim w kontekście prawdy o miłosierdziu. Wszyscy kapłani, niezależnie od tego, czy otrzymają specjalną papieską misję w Roku Jubileuszowym, czy nie, są wezwani do tego, aby stać się „misjonarzami miłosierdzia”.

Czytaj więcej »

Zaproszenie do naszego "Hosianum"

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Misterium.jpg

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ w WSD Hosianum

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum zaprasza na Misterium Męki Pańskiej,

które odbędzie sie w dniach 13, 15 i 19 marca br. w aulii nr 15 Wydziału Teologii UWM w Olsztynie (ul. Hozjusza 15).

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne!

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Logo-Roku-Miosierdzia.jpg

- Rekolekcje Wielkopostne - początek  w Niedzielę 28.02.2016 r.

- Rozważania poprowadzi ks. Prof. Zdzisław Kunicki z UWM

- poniedziałek i wtorek o godz. 10.oo i godz. 17.oo - pół godziny przed spowiedź święta

- Szkoła - o godz. 8.3o - klasy I - III; godz. 11.15 - klasy IV - VI

-----------------------------------------------------------------------------

- Piątek o godz. 17.oo - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - zapraszam wszystkich, szczególnie dzieci i młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania

- Niedziela o godz. 15.3o (za tydzień) - Nabożeństwo Pasyjne Gorzkie Żale

Katechizm - pomoc dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania!

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Do-katechizmu.jpg

Katechizm

Katechizm.pdf

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.


4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, Komunię św. przyjąć
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

CNOTY TEOLOGICZNE

1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

CNOTY KARDYNALNE

1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych nauczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych pogrzebać

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

godz. 7:30 lub 18.00: w okresie letnim

godz. 8:00 lub 17.00: w okresie zimowym

- Patrz w zakładce "ogłoszenia" wybierając plik z bieżącego tygodnia

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)