Ks. Marian Midura

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Waplewo-Kocio-3-www.jpg

Biografia ks. Mariana Midury

Po powrocie do Polski w październiku 1999 r. rozpoczął pracę w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ramach Komisji założył on organizację MIVA Polska, która pomaga misjonarzom w zakupie środków transpor­tu. W 2005 r. został powołany Konferencję Episkopatu Polski na pierwszego Krajowego Duszpasterza Kierowców. W 2006 roku obronił doktorat w specjalizacji z misjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W grudniu 2007 r. został mianowany przez Biskupa polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego kapelanem-koordynatorem Duszpasterstwa Służby Celnej na region północno-wschodni kraju: Izby Celne w Olsztynie, Gdyni, Toruniu i Białymstoku - od 3.03.2008 jest kapelanem w Izbie Celnej w Olsztynie. Od roku 2007 do 2011 był dyrektorem Ośrodka Caritas w Rybakach i ten ośrodek w tym czasie został gruntownie wyremontowany i bardzo nowocześnie wyposażony szczególnie w systemy grzewcze.

Ks. Marian Midura jest autorem książki „Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła katolickiego w Senegalu” oraz szeregu artykułów i publikacji na temat pracy polskich misjonarzy, zwłaszcza w kontekście ich zaopatrywania w środki transportu, a także poprawy bezpieczeństwa na drogach, które ukazały się w różnych katolickich i specjalistycznych czasopismach.

W roku 2004 ks. Marian Midura zainicjował ogólnopolski program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Krzyś” – trzeźwy i życzliwy kierowca, który został uznany przez Komisję Europejską jako oficjalny program dla naszego kraju. Jest też twórcą wystawy w postaci znaków drogowych tzw. Alei Bezpiecznego Kierowcy, Pieszego i Rowerzysty. Wraz ze współpracownikami z MIVA Polska jest autorem „Dekalogu Kierowcy” - MIVA Polska. Od roku 2013 jest delegatem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiej ds. Misji i prowadzi Warmińskie Diecezjalne Dzieło Misyjne.

Ks. Marian Midura jest twórcą i inicjatorem wystaw: „Jak podróżują ludzie”, „Afrykanin a Biblia”, „Mleczko & Hołowczyc – Bądź bezpiecznym kierowcą” i „MIVA Polska – pomagamy polskim misjonarzom”, „Rajd Dakar i Misjonarze” oraz współorganizatorem wystaw Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ”Dzieci Afryki”, „Afrykańska Szkoła” i „Szpitale w Zambii”. Współpracował też w przygotowaniu i przeprowadzania ogólnopolskich akcji: „Mój szkolny kolega z Afryki”.

Wraz z Naukowym Kołem Misjologów przy UKSW w Warszawie, ks. Marian Midura zainicjował szereg cennych misyjnych akcji, m.in. coroczne Dni Afrykańskie, Misyjną Olimpiadę Znajomości Afryki, sympozja misjologiczne. Jest współautorem ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych „Mój szkolny kolega z Afryki”. W 2012 roku konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymał wyróżnienie w kategorii Osoba Roku. Bardzo aktywnie dalej działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach współpracując z Policją, ITS-em oraz organizacjami pozarządowymi. W 2014 roku otrzymał „Złotą Tarczę Bezpieczeństwa” od Fundacji Kierowca Bezpieczny z okazji dziesięciolecia jej istnienia. Jest odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla Policji - kilka lat pełnił jako wolontariusz funkcję Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jako kapelan Służby Celnej prowadzi wiele akcji duszpasterskich wspierających funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej i członków ich rodzin. Zdał egzaminy oficerskie w Służbie Celnej i ma stopień komisarza Celnego. Od dn. 1 sierpnia 2015 jest też proboszczem parafii pw. Św. Stanisława w Waplewie. 

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

godz. 7:30 lub 18.00: w okresie letnim

godz. 8:00 lub 17.00: w okresie zimowym

- Patrz w zakładce "ogłoszenia" wybierając plik z bieżącego tygodnia

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)