Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

- godz. 03.00 - po zakończonej Mszy św. osoby, które się zapisały wracają autokarami (odjazd z głównego parkingu). Koszt pielgrzymki ustalają Księża Przewodnicy poszczególnych grup pielgrzymkowych. W koszt wliczone są środki transportu ogólnopielgrzymkowego, karetka, ubezpieczenie NW, podstawowe środki medyczne i inne rzeczy niezbędne na trasie pielgrzymowania w tym woda oraz chleb. Istnieje możliwość powrotu z Jasnej Góry autokarem - koszt wynosi około 75,00 zł; należy zabrać pieniądze na bilet powrotny. Zapisy w pierwszych dniach pielgrzymki.

Ze względu na stopień trudności określam wiek pielgrzymów od 15 do 70 lat. Osoby młodsze i starsze mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko z rodziną lub wskazaną osobą towarzyszącą. Wszystkie osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce, samodzielny powrót, a także na ewentualne umieszczenie w szpitalu. Wykluczone jest zapisywanie osób poważnie chorych (wady serca, schorzenia przemiany materii, nerwowe, psychiczne itp.).

Zwracam się do Księży Przewodników z prośbą o przesłanie na adres mailowy:sdmwarmia@wp.pl szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych grup (nazwa grupy, imię i nazwisko Księdza Przewodnika, parafia, z której wyrusza grupa, nr telefonu i inne istotne uwagi oraz wskazówki). Wszelkie informacje na temat Warmińskich Pieszych Pielgrzymek dostępne będą na stronie internetowej www.warminska-pielgrzymka.pl oraz pod nr telefonu 693-244-585 (informacyjny telefon WPP).Osoby będą przekierowywane do poszczególnych grup ze względu na miejsce zamieszkania. W Kurii Metropolitalnej są do odebrania pielgrzymkowe plakaty informacyjne).

(wg. www.archwarmia.pl )

Liturgia na dziś

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

godz. 7:30 lub 18.00: w okresie letnim

godz. 8:00 lub 17.00: w okresie zimowym

- Patrz w zakładce "ogłoszenia" wybierając plik z bieżącego tygodnia

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)