Uroczystość Przekazania Sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie zgromadziła społeczność szkolną oraz wielu dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda oraz radni Rady Miejskiej, zastępca Burmistrza Anna Luśnia, dyrektorzy JST z gminy Olsztynek.

W asyście OSP w Waplewie wszyscy zebrani udali się do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Waplewie. Podczas Mszy Świętej, której koncelebrował Metropolita Warmiński Arcybiskup Józef Górzyński, dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru. Tuż po mszy poświęcono drzewko, które dla upamiętnienia tej doniosłej chwili, posadzono w miejscu pamięci.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Po przywitaniu przez Pana Dyrektora wszystkich zgromadzonych, przedstawiciele Rady Rodziców dokonali aktu przekazania Sztandaru, który następnie Dyrektor przekazał szkolnemu pocztowi sztandarowemu. W dalszej kolejności przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie.

Tuż przed wyprowadzeniem Sztandaru przez poczet sztandarowy Akt Przekazania Sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie został podpisany przez Panią Elżbietę Jasińską - przedstawicielkę Rady Rodziców, Pana Piotra Kolka - Dyrektora ZS-P w Waplewie, Pana Mirosława Stegienkę - Burmistrza Olsztynka, Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolitę Warmińskiego oraz Pana Krzysztofa Marka Nowackiego - Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Była to wzruszająca i podniosła chwila.

Po części oficjalnej przedszkolaki i uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Jego treść nawiązywała do historii Polski, a motywem przewodnim były Sztandar i Patron naszej szkoły. Występ uczniów wzbudził duże zainteresowanie i podobał się zebranym, którzy w skupieniu oglądali go i słuchali, a także, po jego zakończeniu, kierowali wiele ciepłych słów pod adresem uczniów  i nauczycieli.

Na zakończenie Pan Dyrektor uhonorował gości i przyjaciół szkoły, wręczając im upominki, oraz podziękował zebranym za udział w uroczystości. Wspólna fotografia będzie pamiątką tej uroczystej chwili dla wszystkich tych, którzy zawsze  służą pomocą i wsparciem naszej szkole.

Jan Paweł II uczył nas, żebyśmy byli wierni najprostszym zasadom, płynącym z głębi serca, z odwagą zmagali się z codziennością i cieszyli  każdym dniem. Emanował dobrocią i łagodnością, uczył optymizmu, wiary w drugiego człowieka, szacunku dla samego siebie oraz otwartości na potrzeby innych. Mówił, że dzisiejsza młodzież jest przyszłością świata. Starał się być blisko młodych, zarażał ich swymi pasjami, przekonywał o wartości miłości i przyjaźni, nie moralizował, a każdego człowieka traktował niezwykle poważnie. Głoszone przez Niego słowa będziemy traktować niezwykle poważnie jak moralny drogowskaz.

Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas uroczystości w szkole i poza nią, a my będziemy starać się postępować zgodnie z ideałami, które głosił Nasz Patron i hasłem widniejącym na Sztandarze: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”.

Jolanta Rutkiewicz, Marta Kuca

Artykuł pochodzi z: Uroczystość Przekazania Sztandaru Szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Waplewie - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie (szkolna.net)

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

godz. 7:30 lub 18.00: w okresie letnim

godz. 8:00 lub 17.00: w okresie zimowym

- Patrz w zakładce "ogłoszenia" wybierając plik z bieżącego tygodnia

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)