Odpust zupełny za zmarłych

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-f165beb286bc494015afa0e84ad97f3a.jpg

Dni te mogą byd od siebie oddzielone. Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. Osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeo sanitarnych muszą zostad w domu, mogą uzyskad odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśdcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych.

Liturgia na dziś

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

18.00: w okresie letnim

17.00: w okresie zimowym

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)